De fracties van PvdA en ChristenUnie hebben een amendement ingediend waarin zij pleiten om geschiedenis en aardrijkskunde weer een gelijkwaardige plaats te bieden in het profiel Economie en Maatschappij van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Volgens het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoortschap(KNAG) een goede zaak: voor burgerschapvorming moet je immers iets van geschiedenis weten, maar moet je ook weten hoe de wereld nu in elkaar zit.

Prof.dr. Hans van Ginkel, rector van de Universiteit van de Verenigde Naties en onder-secretaris-generaal van de VN: 'Alle maatschappelijke ontwikkelingen en het menselijk bestaan zelf vinden plaats in tijd en ruimte. Tijd en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen het raamwerk voor al ons handelen. Je kan geen ontwikkeling begrijpen, zonder dat deze ge'plaatst' wordt in de ruimte waarin deze 'plaats' vindt. Geen 'plaats' kan worden begrepen zonder de ontwikkeling ervan te kennen. Vanaf het moment dat in de 19e eeuw in Nederland het onderwijs wettelijk werd ingericht, zijn geschiedenis en aardrijkskunde in samenhang bezien. Deze beleidslijn is ook gevolgd in de andere landen van Europa en in veruit de meeste daarbuiten. Het zou een historische vergissing zijn deze lijn nu los te laten. Het is beter een besluit te nemen, dat de samenhang van tijd en ruimte, van geschiedenis en aardrijkskunde, in takt laat, erkent en veilig stelt'.
Bij aardrijkskunde verwerven leerlingen kennis van regio's veraf en dichtbij, verwerven ze inzicht in ruimtelijke vraagstukken en krijgen ze oog voor ruimtelijke relaties. Bij aardrijkskunde gaat het over vragen als: Wat is Afghanistan voor een land? Wat zijn de gevolgen voor ons land van klimaatverandering? Wat betekent de uitbreiding van de EU voor de handel in Nederland en de rest van Europa? Hoe gaat China om met de spanning tussen economische groei en milieuvervuiling? In deze tijd van globalisering en burgerschapsvorming  is het van het grootste belang dat leerlingen kinderen letterlijk en figuurlijk de weg weten te vinden in de veranderende wereld om hen heen. De minister heeft aangegeven dat ze zich wil conformeren aan de wens van de Kamer als die aardrijkskunde in het profiel Economie en Maatschappij gelijk wil stellen aan geschiedenis.

Veel bedrijven en instanties zoals Kadaster, NCDO en LAKS steunen een gelijkstelling van aardrijkskunde en geschiedenis.

Donderdagmiddag 9 februari is het vervolg van het plenaire debat over de Tweede Fase en wordt er verder gesproken over deze zaak.
bron:KNAG