De druk was groot en de belangen divers, toch heeft ABVAKABO FNV op het scherpst van de snede een akkoord kunnen sluiten met de VNG over de nieuwe cao gemeenten. Er is een loonsverhoging afgesproken van 1,6 procent per 1 februari 2006 en 0,8 procent per 1 februari 2007.  Dat komt neer op 1,92 procent op jaarbasis. Daarnaast is een verantwoorde, fatsoenlijke regeling voor 'nieuwe' brandweermannen en ambulancepersoneel afgesproken en een eerlijke overgangsregeling voor het FLO (functioneel leeftijdsontslag) voor zittend personeel. De cao loopt van 1 december 2005 tot 1 juni 2007. De sector telt 190.000 leden. Dinsdagmorgen werden er in Amsterdam en Alkmaar nog acties gevoerd door de brandweer voor handhaving FLO.

Peter Wiechmann van de FNV toont zich redelijk tevreden. 'Hoewel we ervan overtuigd zijn dat we het maximale uit de onderhandelingen hebben gehaald, realiseren we ons dat de achterban op meer gehoopt had.' Heet hangijzer naast de loonsontwikkeling en de gemeentelijke prepensioenregeling was het FLO. Peter Wiechmann onderhandelaar AVBAKABO: 'FLO in de huidige vorm was niet langer mogelijk door vernieuwde fiscale wetgeving. Uit onderzoek van TNO bleek dat loopbaanontwikkeling, een van de belangrijkste pijlers onder de nieuwe regeling voor nieuw en de overgangsregeling voor zittend personeel, niet tot nauwelijks is ontwikkeld binnen de sector. Om tot een verantwoorde en fatsoenlijke regeling te komen moest de werkgever strenge garanties en randvoorwaarden waarborgen. Die slag is uiteindelijk gemaakt.'

Kern van de regeling
De kern van de regeling is dat nieuwkomers gebruik gaan maken van het loopbaanmodel. Zittend personeel komt in aanmerking voor een overgangsregeling. Degenen met 20 dienstjaren of meer kunnen uit dienst op basis van een regeling conform de huidige FLO. Zittend personeel met dienstjaren tot 20 jaar, stappen over naar het loopbaanmodel zoals dat voor nieuwkomers gaat gelden. Als het vinden van een nieuwe baan niet tijdig lukt, kunnen mensen alsnog vervroegd uittreden. Daarbij geldt: hoe meer dienstjaren, hoe eerder. Voor al het personeel, huidig en nieuw, zijn diverse garanties vastgelegd voor het geval dat het niet lukt een nieuwe baan te krijgen of à©à©n met vergelijkbaar loon.

bron:FNV