ABVAKABO FNV start een kort geding tegen de Branchevereniging ondernemers in de
kinderopvang (BKN) omdat zij niet wordt toegelaten tot de onderhandelingen over de CAO BKN kinderopvang.

ABVAKABO FNV is met ruim 16.000 leden de representatieve vakbond in deze sector en heeft met de MO Groep, de werkgeverorganisatie in de kinderopvang op 14 maart de CAO
Kinderopvang 2005 afgesloten. Tijdens die CAO-onderhandelingen liep de
werkgeverorganisatie BKN kwaad van tafel. Later sloot BKN met vakbond De Unie (slechts 100 leden in de kinderopvang) een tweede CAO voor de kinderopvang af met een looptijd van twee jaar, de CAO BKN.

Nu start BKN onderhandelingen met De Unie over loonsverhoging voor 2006 en de wettelijke maatregelen rondom levensloop en ziektekosten. BKN meent dat het gaat om kleine wijzigingen en het uitwerken van eerdere CAO-afspraken en vindt het daarom niet nodig ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak toe te laten tot de onderhandelingstafel. Volgens ABVAKABO FNV zijn de onderwerpen waarover onderhandeld wordt zo ingrijpend dat zij een gang naar de rechter rechtvaardigen. 'De kranten staan bol van berichten over levensloop en de ziektekostenverzekering. Dit zijn zeer ingrijpende onderwerpen voor onze leden in de kinderopvang', aldus CAO onderhandelaar Corrie van Brenk.

'Wij hebben BKN gevraagd om ons, in het belang van onze leden, aan de onderhandelingstafel van BKN plaats te laten nemen. De weigering van BKN laat ons geen andere keus dan een gang naar de rechter', verzucht Van Brenk. 'Jammer, want dit had een nieuwe start kunnen zijn om de verhoudingen te normaliseren. BKN is immers weggelopen van de CAO-tafel en heeft achter de rug van partijen een deal gemaakt met De Unie en geeft nu bij nieuwe onderhandelingen niet thuis! We zouden graag anders willen, maar in het belang van onze leden worden wij nu gedwongen naar de rechter te stappen.'

bron:ABVAKABO FNV