Het rapport van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek pleit voor
groepshulpen in de kinderopvang. Dit pleidooi ondersteunt ABVAKABO FNV van harte. De werkdruk van leidsters is hoog en zij krijgen te vaak taken opgelegd die er 'even' bij gedaan moeten worden. Daarom is het uitermate jammer dat recent de groepshulpen, ID-banen, wegbezuinigd zijn door kabinetsmaatregelen. Deze medewerkers deden zeer goed werk.

Wij ondersteunen de conclusie van de onderzoekers dat het belangrijk is dat de leidster zich kan richten op haar pedagogische taak. Het inzetten van groepsassistenten verlicht niet alleen de werkdruk van de leidster, maar vergroot bovendien de status van het beroep en vergroot het werkplezier.

Uit het rapport blijkt verder dat de groepsleidster degene is die de kwaliteit levert in de kinderopvang. Onze leden, de groepsleidsters die de kwaliteit moeten bieden in de kinderopvang, maken zich al langer zorgen over de kwaliteit. Zij gaven tijdens de meldweek voor de kinderopvang al signalen af dat zij zich ernstig zorgen maakten over de kwaliteit in de kinderopvang.
De groepsleidsters staan voor hun werk en zijn opgeleid om kinderen te kunnen begeleiden en opvoeden. Zij willen kwaliteit leveren. In samenwerking met haar leden heeft de ABVAKABO FNV de beroepscode ontwikkeld, waarin 25 normen staan over hoe te handelen in verschillende situaties. Sinds de eerste uitgave zijn er ruim 30.000 exemplaren verspreid.. Het is voor ABVAKABO FNV dan
ook onverteerbaar dat de groep die de kwaliteit moet bieden, niet betrokken was bij het convenant dat de kwaliteit regelt in de kinderopvang.Als gevolg van marktwerking en de daaruit gevolgde concurrentieslag is de focus binnen de
kinderopvang de laatste tijd gericht op kostenbesparing en overleven. Het uitgangspunt zou moeten liggen op het leveren van kwaliteit en op de ontwikkeling van het kind. Door de groepsleidster steeds meer te belasten met andere taken, in steeds wisselende samenstelling van groepen kinderen, komt het leveren van kwaliteit onder druk te staan. Kinderopvang moet niet gezien worden als een product, waarop je kunt concurreren, maar is van groot belang voor de toekomst van Nederland. De groepsleidsters voeden immers onze
toekomst mee op. Het wordt tijd dat kinderopvang op een goede manier georganiseerd wordt in Nederland, zodat de leidster de door hen zo gewenste kwaliteit kunnen (blijven) leveren.

ABVAKABO FNV hoopt dat Minister De Geus de aanbevelingen van dit rapport en van ABVAKABO FNV als vertegenwoordiger van de leidsters in de kinderopvang ter harte neemt en maatregelen treft.

bron:ABVAKABO FNV