Academische gedragscode voor studenten nodigAls er geen maatregelen genomen worden zal gebruik van internet het academisch denkniveau van studenten doen dalen, vreest SP-woordvoerder Fenna Vergeer. Zij vraagt daarom aan de bewindslieden van onderwijs, van der Hoeven en Rutte, om onderzoek te laten doen naar het plegen van plagiaat door studenten en leerlingen in het voortgezet en het hoger onderwijs.

Volgens de SP is er meer aandacht in de lesstof voor het juiste gebruik van bronnen nodig, een beter sanctiebeleid en een gedragscode voor studenten, nu uit een rapport van het studentenonderzoeksbureau van de universiteit van Utrecht, dat 45% van de studenten standaard, geregeld of vaak overschrijft. Ook stelt de SP voor om via een centraal examen het academisch denk- en werkniveau te toetsen.

Sinds de Tweede fase en het studiehuis zijn Havo- en Vwo-leerlingen gewend om informatie van internet te halen. Werkstukken worden al knippend en plakkend in elkaar gezet. Volgens het rapport van het studentenonderzoeksbureau blijkt dat 78% van de studenten teksten van internet haalt en dat 25% van de eerstejaars deze als eigen werk presenteert. Vergeer vraagt de bewindslieden om de onderwijsinspectie een onderzoek te laten doen. Onderzocht moet worden, of scholen en instellingen voldoende aandacht besteden aan het juiste gebruik van informatiebronnen. Verder of de opsporingsmethoden naar plagiaat en de sanctiemogelijkheden afdoende zijn. De SP pleit ervoor om instellingen in navolging van het 'judicium abeundi' van de medische faculteiten het recht te verlenen om studenten die zich in wetenschappelijke zin misdragen weg te sturen.
Daar moet tegenover staan, dat in het curriculum voldoende aandacht besteed wordt aan wetenschappelijke denk- en werkhoudingen bij onderzoek en bronverwerking. Een gedragscode voor studenten hoort daarvan onderdeel uit te maken. De SP vraagt Rutte hierover het advies van de VSNU in te winnen. Ook denkt Vergeer, dat het voorstel van Onderwijsraadslid Prof. H. Maassen-van den Brink om een centraal academicus-examen in te voeren de kwaliteit van studenten en opleidingen zal bevorderen. 'Het gaat daarbij niet om het toetsen van kennis - daarvoor zijn opleidingen te verschillend - maar om het meten van wetenschappelijke vaardigheden, zoals het schrijven een betoog', aldus Vergeer: 'Ik heb Rutte gevraagd om de Onderwijsraad daarover een advies te laten uitbrengen'.

bron:SPComments are closed.
%d bloggers liken dit: