De vandaag door de Tweede Kamer aangenomen Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de accountant. NOvAA-voorzitter Paul Bosschart AA zegt in een reactie: 'Deze wet maakt de accountant afhankelijker van zijn werkgever'.

Kern van de Wta is dat de vergunning voor controlewerkzaamheden van de persoon van de accountant verschuift naar de kantoororganisatie. Hierdoor krijgt de accountant een afhankelijke positie ten opzichte van zijn werkgever. Wil een accountant zijn beroep volwaardig kunnen uitoefenen, dus inclusief het controleren van jaarrekeningen, dan is hij genoodzaakt in dienst te treden bij een kantoor dat een vergunning heeft. 'In plaats van de onafhankelijkheid van de accountant te versterken om de controle van jaarrekeningen effectiever te maken en beursfraudes te voorkomen, wordt de accountant met handen en voeten gebonden aan een accountantskantoor', aldus Bosschart. 'De werkgever krijgt daardoor een extra machtsmiddel om de accountant tot een soepeler houding te dwingen. Dit druist volledig in tegen de onafhankelijkheidsregels voor AA- en RA-Accountants, die juist zorgen voor de onafhankelijkheid van de accountant. Onafhankelijkheid is immers een voorwaarde om het accountantsberoep goed te kunnen uitoefenen. De boekhoudschandalen waar de Wta een antwoord op zou moeten zijn, zijn allemaal te wijten aan een gebrek aan onafhankelijkheid. Deze wet is dus contraproductief'.

Bosschart benadrukt dat de NOvAA (Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten) voorstander is van onafhankelijk toezicht op accountants. 'Deze wet schiet echter zijn doel voorbij en holt het beroep van accountant uit', benadrukt de NOvAA-voorzitter. 'Consequentie van de Wta is dat accountantskantoren straks tegen een flink bedrag een vergunning moeten aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten. Dit leidt ertoe dat de wettelijke controle zich zal concentreren tot een beperkt aantal kantoren. Het gevolg zal zijn een daling van het aanbod van controlebevoegde accountantskantoren, een beperking van de concurrentie, een geringer aanbod aan volwaardige accountantskantoren voor het midden- en kleinbedrijf en een stijging van de administratieve lasten.'

bron:NOVAA