Accountants moeten voortaan elk vermoeden van fraude melden bij de raad van commissarissen. Nu is dat alleen verplicht bij fraude die van 'materieel belang' is voor de jaarrekening.

Dit staat in een nieuwe richtlijn voor registeraccountants, die vandaag wordt bekendgemaakt door beroepsvereniging Koninklijke NIVRA. De richtlijn gaat in vanaf 2006.
 
bron:NIVRA