CNV Dienstenbond is hevig verontwaardigd nadat het de deur is gewezen door Achmea.Bestuurder Jeroen Warnaar: 'Onze leden hebben het eindbod voor een nieuwe CAO afgewezen in tegenstelling tot de leden van andere bonden.  Achmea heeft daarop verklaard niet meer met ons te willen praten.  Na een gesprek gaf Achmea aan haar standpunt te zullen heroverwegen. Tot op heden heeft Achmea daarover geen uitsluitsel gegeven, maar voor de geplande vergadering van vandaag is CNV Dienstenbond niet uitgenodigd. Daar leggen we ons niet bij neer!'

Warnaar is furieus over de houding van Achmea. 'Wij hebben een substantieel ledenaantal in het concern. Verder zijn wij nog steeds partner in het overleg over een sociaal plan. Onze leden hebben inderdaad het eindbod voor een nieuwe CAO afgewezen, maar dat zou niet moeten betekenen dat het overleg zou moeten worden gestaakt. Dat is niet in het belang van de leden van CNV Dienstenbond noch van Achmea. Door deze opstelling worden we als bond gedwongen op een andere wijze de belangen van onze leden te behartigen. Niet meer eerst overleggen, maar meteen actie voeren!', aldus de diep teleurgestelde bestuurder. 'Gelukkig zijn wij bij de partners Rabobank en Interpolis nog wel welkom'.

bron"CNV