Actiegroep marktwerking zorg opgerichtDe actiegroep 'Zorg geen Markt' gaat via een meldpunt op www.zorggeenmarkt.nl de gevolgen van de marktwerking in zorg inventariseren. Er komen nu al steeds vaker negatieve gevolgen van de marktwerking aan het daglicht, zoals een toename van bureaucratie, duurdere zorg, minder kwaliteit, risicoselectie, te veel macht van zorgverzekeraars.

Bij het initiatief 'Zorg geen Markt' dat mede is opgericht door SP-Kamerlid Agnes Kant
hebben zich inmiddels meer dan 9300 werkers in de zorg aangesloten. Kant: 'Wij krijgen nu al signalen van negatieve effecten. Bijvoorbeeld over de toenemende macht van
zorgverzekeraars die te veel op de stoel van de artsen gaan zitten, waardoor hun de
professionele onafhankelijkheid van de zorgverlening wordt aangetast. Steeds vaker
beslissen zorgverzekeraars of mensen vergoedingen en behandelingen wel of niet krijgen. De marktwerking lijkt ook te leiden tot veel meer bureaucratie en hogere kosten.'

bron:SPComments are closed.
%d bloggers liken dit: