De hulp bij dagelijkse levensverrichtingen (ADL-assistentie) voor zelfstandig wonende gehandicapten in ADL-clusters gaat pas in 2007 over naar de AWBZ.

Dat schrijft staatssecretaris Ross aan de Tweede Kamer. Ross wil dat ernstig gehandicapten zelfstandig kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken wil de staatssecretaris ADL-assistentie goed laten aansluiten op de financiering van de zorginfrastructuur, de ´full package'-formule voor zelfstandig wonende cliënten met een verblijfsindicatie en de omslagpunten in de AWBZ. De beleidsvorming op die onderwerpen is echter nog niet afgerond en daarom wil Ross de drie subsidieregelingen voor het ADL-clusterwonen pas per 2007 beëindigen.

Per 1 januari 2007 gaat de financiering van de ADL-assistentie over naar de AWBZ. Voor de regelingen voor bouw en aanpassingen van ADL-clusters zoekt Ross een plek in de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de financiering van de zorginfrastructuur. Eerder besloot de staatssecretaris de subsidies per 2006 te stoppen.
Verwijzingen
ADL-assitentie in de AWBZ(fokuswonen)
Kamerstuk | 1-7-2005
 
Externe linksInvoering Wmo Wmo-dossier VNG Wmo-dossier X-S2 Postbus 51 Nieuw in het dossierMoties Wmo aangenomen door Tweede Kamer Ross: "Meer samenwerking in onderzoek verstandelijk gehandicapten" Meer geld voor mantelzorg Flexibel bouwen Indicatiestelling LVG-zorg per 2007 naar bureau Jeugdzorg Ross maakt toetsingscriteria pilots HV bekend Wetsvoorstel in 't kort Persoonsgebonden budget Gemeenten krijgen meer zeggenschap over GGZ Aanpassingen WTZi Zoek
HoofdmenuHome Dossiers Organisatie Vacatures Zoeken Contact Stel uw vraag Wegwijzer Abonneer English Wmo-AWBZ Wmo en AWBZ in vogelvlucht Wmo-beleid Invoering Wmo AWBZ Wonen en Zorg Nieuwsberichten Woordenlijst   

bron:VWS