Alle grote energieleveranciers (Essent, Eneco, Nuon, Delta, Greenchoice en Oxxio) zijn er volgens de NMA in geslaagd om de achterstanden van và³à³r 1 januari bij de verwerking van verhuizingen en switches 2005 weg te werken. Die conclusie trekt de Directie ToezichtEnergie (DTe), het onderdeel van de NMa dat toezicht houdt op de energiesector. Dit NMa-onderdeel heeft voor de derde maal dit jaar onderzoek gedaan naar de administratie van de zes grote energiebedrijven die samen 90 procent van de markt vertegenwoordigen.

Aanleiding voor dit grootschalig onderzoek zijn de afspraken die de minister van
Economische Zaken en DTe dit voorjaar hebben gemaakt met de energiesector om de
administratieve problemen snel de wereld uit te helpen. 'Ik ben blij dat de leveranciers de achterstanden van voor 1 januari 2005 hebben weggewerkt.  Maar we zijn er nog niet helemaal', zegt Peter Plug waarnemend directeur DTe van de NMa. 'Bij Delta en Oxxio moet het serviceniveau op een of meerdere punten verder
omhoog.' Uit het onderzoek blijkt dat Delta over de hele linie een lager niveau heeft dan Nuon, Essent en Eneco. De NMa heeft aangegeven dat Delta haar prestaties in lijn moet brengen met de concurrentie. Delta scoort tussen de 86% en de 88% terwijl de genoemde drie tussen de 93% en de 100% scoren. Verder constateert de NMa dat bij Oxxio nagenoeg alle processen op orde zijn, maar dat het bedrijf veelal te laat een eindafrekening verstuurt na een switch. Slechts in 17% van de gevallen krijgt de consument tijdig een eindafrekening. Bij de andere energiebedrijven varieert dit percentage tussen de 81% tot 100%.  Als de eindafrekening niet tijdig verstuurd wordt, krijgen consumenten tijdelijk een dubbele rekening van zowel hun oude als hun nieuwe leverancier. Inmiddels heeft de NMa een stevig gesprek gehad met beide partijen en aangegeven dat wanneer hun processen na de komende meting in september niet in orde zijn, de NMa passende maatregelen zal nemen.

Om de consument beter te informeren welk energiebedrijf zijn administratie goed op orde heeft, publiceert de NMa vanaf eind september 2005 ieder kwartaal een zogenaamde scorekaart op haar website. Op deze scorekaart kan de consument zien welke leveranciers goed presteren. Plug: 'Wij willen dat de consument weer kan vertrouwen op de energiebedrijven. Consumenten  moeten er vanuit kunnen gaan dat er makkelijk geswitcht kan worden en dat voorschotnota's en eindafrekeningen op tijd (dus binnen twee maanden) bij hen thuis liggen.' De zes grote energieleveranciers weten hun voorschotnota's en eindafrekeningen bij verhuizen en switchen meestal binnen de gestelde tijd bij de consument te krijgen. De bedrijven scoren in bijna alle gevallen ruim boven de 90%, aldus de toezichthouder.

Op basis van het derde onderzoek heeft de NMa de minister van Economische Zaken een aantal aanbevelingen gedaan om de administratieve processen beter te laten verlopen. Vooral omdat het aanleveren van gegevens voor problemen zorgt. Een van de aanbevelingen betreft het verplicht invoeren van het zogenaamde leveranciersmodel. In dit leveranciersmodel is geregeld dat consumenten, ook na een verandering van leverancier, slechts à©à©n rekening ontvangen doordat de energieleverancier niet alleen zijn leveringsvergoedingen, maar ook de netwerkvergoedingen van de netbeheerder gelijktijdig int. De energieleverancier geeft de geïnde netwerkvergoedingen vervolgens door aan de netbeheerder.

bron:NMA