Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd hem te adviseren over de vraag of er aanleiding is wijziging aan te brengen in de aanwijzing van organisaties die leden en plaatsvervangende leden van de SER mogen benoemen.

Ook wil hij advies van de SER over de vraag of er grond is om wijziging aan te brengen in het aantal leden dat elke organisatie mag benoemen. De nieuwe zittingsperiode van de SER gaat op 1 april 2006 in. De Geus wil het SER-advies graag voor 1 januari ontvangen.

bron:SZW