De rol van de advocaat in de rechtstaat is het in onafhankelijkheid behartigen van
partijbelangen. Daarom moet niet worden getornd aan principes als het verschoningsrecht en de zelfregulering van de advocatuur. Wel zijn er belangrijke verbeteringen mogelijk in het toezicht op advocaten, de kwaliteit van de dienstverlening en de transparantie van de advocatenmarkt. Dat stelt algemeen deken Els Unger van de Nederlandse Orde van Advocaten in haar eerste dekenrede, de traditionele toespraak ter gelegenheid van de Jaarvergadering van de Orde.

Volgens Unger moet het procesmonopolie van advocaten in meer complexe rechtszaken behouden blijven om een ordelijke gang van zaken en de equality of arms te waarborgen. Wel zouden juristen van rechtsbijstandverzekeraars - en mogelijk ook andere partijen - moeten kunnen optreden in de rechtszaal, mits zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. 'Van een dergelijke verruiming van het procesmonopolie verwacht ik prijsverlagingen voor de consument en daarmee vergroting van de toegang tot het recht, met name voor de particulier,' aldus Unger.

Het zelfreinigend vermogen van de advocatuur is naar het oordeel van de algemeen deken op dit moment niet toereikend, waardoor het publieke vertrouwen in de advocatuur en de Orde van Advocaten niet erg groot is. Om die reden is effectiever toezicht op advocaten gewenst. 'Ik denk daarbij aan een gevarieerder straffenarsenaal voor de tuchtrechter en een vorm van openbaarmaking van de door de tuchtrechter opgelegde sancties, zodat het tuchtrecht transparanter wordt.'

Ook vindt Unger een vorm van cliënteninvloed binnen de Orde van Advocaten gewenst. Er zou een Adviesraad moeten komen die wordt gehoord over ontwerp-regelgeving van de Orde. In die Adviesraad zouden belanghebbenden als consumentenorganisaties, de rechterlijke macht en het Verbond van Verzekeraars zitting kunnen hebben.

bron:Orde van Advocaten