Met www.geldwaardering.nl introduceert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een internetplatform waar consumenten persoonlijke ervaringen kunnen uitwisselen over financiële producten en aanbieders. De verzamelde ervaringen op Geldwaardering.nl maken deze website tot een waardevolle bron van informatie voor iedereen die zich oriënteert op de aanschaf van een financieel product, of een bestaand product wil vervangen. Door het gebruik van een waarderingssystematiek met één tot vijf sterren, zijn de ervaringen overzichtelijk en vergelijkbaar gemaakt.

Persoonlijke ervaringen met een product zijn een belangrijke informatiebron voor consumenten. Vooral bij de keuze voor financiële producten zijn ervaringen van anderen met het product of de aanbieder een belangrijke aanvulling op de informatie die al beschikbaar is. Consumenten zijn op de financiële markt vaak minder geïnformeerd dan aanbieders, waardoor de keuze voor bijvoorbeeld een hypotheek, lening of beleggingsproduct vaak moeilijk wordt gevonden. De drempel voor het tot zich nemen van beschikbare informatie blijkt veelal hoog.

Tegelijkertijd zijn consumenten door een terugtredende overheid steeds meer op de financiële markt aangewezen. Tegen deze achtergrond is Geldwaardering.nl een waardevol instrument, waarmee consumenten beter in staat zijn weloverwogen keuzes te maken op de markt voor financiële producten. Daarnaast kunnen de geuite ervaringen met producten en aanbieders een bijdrage leveren aan het toezicht van de AFM.

De AFM heeft de ontwikkeling van de website gefaciliteerd en hiervoor een samenwerking opgezet met een aantal ondersteunende partijen, te weten: IEX info exchanges, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingstudieclubs (NCBV), Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), Vereniging Consument en Geldzaken, Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Vereniging Eigen Huis (VEH). Door de unieke samenwerking hoopt de AFM een brede doelgroep te bereiken van consumenten die
actief zijn op de financiële markten.
In de ontwikkelingsfase van de website hebben ongeveer 1500 consumenten producten, en daarmee aanbieders, gewaardeerd. Naast deze waarderingen is op Geldwaardering.nl ook veel andere informatie over de aanschaf van financiële producten te vinden, bijvoorbeeld door links met samenwerkende partijen. Ook aanbieders kunnen op de site hun opmerkingen en reacties kwijt.
bron:AFM