De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij Euronext Amsterdam N.V. een aanwijzing heeft gegeven tot doorhaling van de handel in aandelen in het fonds Van der Hoop Bankiers N.V., op 9 december 2005, vanaf heropening van de handel om 16:45 tot sluiting van de handelsdag.

De AFM heeft hiertoe besloten omdat de informatie zoals deze is gepubliceerd door genoemde instelling in een persbericht om 19:45 reeds in een eerder door genoemde instelling uitgebracht persbericht om 16:26 uur had moeten worden opgenomen.

Door deze mededeling niet in het eerste persbericht van 16:26 uur op te nemen en dit uit te stellen tot het persbericht van 19:45 is misleiding van het publiek te duchten geweest.

bron:AFM