De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 48m, eerste lid,
Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995), bekend dat zij op 8 november 2005, een last onder dwangsom heeft opgelegd aan:
Riant Beheer Ltd. (RB), blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Companies House te Cardiff, gevestigd op 80 Sidney Street, Folkstone Kent CT19 6HQ, Verenigd Koninkrijk en sinds 6 juni 2005 vermoedelijk gevestigd is op Nieuwstad 70, 6811 BM te Arnhem. Het vermoedelijke postbusadres is Postbus 2127, 6802 CC te Arnhem.

De last onder dwangsom is opgelegd wegens overtreding van artikel 29, tweede lid Wte 1995, zijnde het niet voldoen aan informatieverzoeken van de AFM. De dwangsom is thans geheel verbeurd, aangezien door RB tot op heden geen uitvoering is gegeven aan de last.
bron:AFM