De Autoriteit Financiële Markten (AFM) begint deze week met pretoezicht op de Wet
financiële dienstverlening (Wfd). Dit pretoezicht wordt uitgevoerd in aanloop naar
het daadwerkelijke toezicht op deze wet, waarvan de inwerkingtreding dit najaar te
verwachten is. Het pretoezicht bestaat uit het uitvoeren van onderzoeken, die ook na invoering van de Wfd zouden kunnen plaatsvinden. Aangezien de onderzoeken thans geen rechtsgrond hebben, zullen er ook geen toezichtmaatregelen genomen worden.

Uit de Pilot Wet financiële dienstverlening (Wfd) 2005 bleek onder meer dat
bemiddelaars onvoldoende zijn voorbereid op de komst van de Wfd. Met het pretoezicht beoogt de AFM dat financieel dienstverleners die onvoldoende zijn voorbereid alsnog die maatregelen nemen die nodig zijn om aan de normen van de Wfd te voldoen. Gezien de verwachte inwerkingtreding van de wet in dit najaar is de resterende tijd kort.

Deelname aan dit pretoezicht geschiedt geheel op vrijwillige basis en de dossiers zullen na het uitvoeren van de onderzoeken vernietigd worden en geen functie hebben na de invoering van de wet. De uitkomsten van het onderzoek worden niet gebruikt in de fase waarin de wet van kracht is.

bron:AFM