De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt autobedrijven voor personen die zich voordoen als toezichthouder van de AFM. Bij de AFM en de BOVAG zijn inmiddels een drietal meldingen binnengekomen, afkomstig uit het hele land. Het zou hierbij gaan om een 'controle' in het kader van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) die per 1 januari 2006 is ingevoerd. Op basis van deze wet vallen autobedrijven die ook financieringen aanbieden onder het toezicht van de AFM.
De AFM benadrukt dat onaangekondigde bedrijfsbezoeken door toezichthouders van de AFM zeer zeldzaam zijn en dat vrijwel elk bezoek van een toezichthouder vooraf schriftelijk wordt aangekondigd. Mocht er sprake zijn van een onaangekondigd bezoek door toezichthouders van de AFM, dan legitimeren deze zich met een speciale pas. De AFM roept autodealers die onverwacht bezoek krijgen van 'controleurs van de AFM' op om direct melding te doen bij de AFM via 0900-5400540 of bij de BOVAG.
bron:AFM