De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op
aanbiedingen van effectendiensten door Alexander Rothko & Associates Ltd (gehanteerd adres: Avenida Diagonal 640, P6, 08017 Barcelona, Spanje).

Alexander Rothko & Associates Ltd (www.alexanderrothkoassociates.com) biedt in
Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daarvoor een vergunning heeft, dan wel
onder een vrijstelling valt. De AFM heeft à©à©n of meer klachten ontvangen van personen die in Nederland door Alexander Rothko & Associates Ltd telefonisch zijn
benaderd.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, onder c, Wte 1995 en artikel 48r Wte 1995.

De AFM raadt beleggers aan om và³à³r ze besluiten met een instelling of
persoon zaken te willen doen, op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is
geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers
kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de
Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

bron:AFM