De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op
aanbiedingen van effectendiensten door GM Services LLC (gehanteerd adres: 410 Park Avenue, 15th Floor, New York NY 10022, United States of America).

 

GM Services LLC (www.gm-services.net) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft meerdere klachten ontvangen van personen die in Nederland door GM Services LLC telefonisch zijn benaderd.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, onder c,  Wte 1995 en artikel 48r Wte 1995.

De AFM raadt beleggers aan om và³à³r ze besluiten met een instelling of
persoon zaken te willen doen, op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is
geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

bron:AFM