De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Jameson West Associates (gehanteerd adres hoofdkantoor: Conference House, 152 Morrison Street, The Exchange, Edinburgh EH3 8EB UK).

Jameson West Associates biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft meerdere klachten ontvangen van personen die in Nederland door Jameson West Associates telefonisch zijn benaderd.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 ('Wte 1995'). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, eerste lid, onder c, juncto artikel 48s Wte 1995.

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, và³à³raf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

bron:AFM