De Sichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Prestige Mergers & Acquisitions Corp. (laatst gehanteerd adres: Metropark Center Suites 16c/16k, 12th floor 33 Wood Avenue South, Newark New Jersey, NJ Verenigde Staten van Amerika, 08830). Prestige Mergers & Acquisitions Corp. (www.prestigemc.us.) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt.

De AFM heeft één of meer klachten ontvangen van personen die in Nederland door Prestige Mergers & Acquisitions Corp. telefonisch zijn benaderd. Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, eerste lid, onder c, Wte 1995, artikel 48p en artikel 48s Wte 1995.

 

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900-5400 540 (0,35 euro per gesprek).

bron:AFM