De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op
aanbiedingen van effectendiensten door Silverstone Management S.L. (gehanteerd adres: Avda. Diagonal 618-9A-B, 08021 Barcelona, Spanje). Silverstone Management S.L. (www.silverstonemanagement.biz) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt.
De AFM heeft klachten van een persoon ontvangen die in Nederland
door Silverstone Management S.L. telefonisch is benaderd. Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, eerste lid, onder c, in samenhang met artikel 48r Wte 1995.
De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken willen doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is
geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900-5400 540 (0,35 euro per gesprek).
bron:AFM