De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door de instelling die zowel de naam Venta Capital Private Management Group Ltd., als de naam Venta Capital Group Ltd. gebruikt (gehanteerd adres: Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town - Tortola, British Virgin Islands). Venta biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft een klacht ontvangen van een persoon die in Nederland door Venta telefonisch is benaderd.
Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, onder c, Wte 1995. De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900-5400 540 (0,35 euro per gesprek).

bron:AFM