De Politie Twente heeft dit jaar minder jongeren hoeven door te verwijzen naar Halt dan het voorgaande jaar Op 29 en 30 december 2005 werden in totaal 39 jongeren doorverwezen naar Halt. Dit in verband met het te vroeg afsteken van vuurwerk. Daarnaast werd er 18 keer proces-verbaal opgemaakt, aan zowel minder- als meerderjarigen,  voor de wet wapens en munitie. (in bezit hebben van alarmpistolen, knalpatronen ed.).

Verder werden er 6 bekeuringen uitgeschreven aan volwassenen die te vroeg vuurwerk afstaken. De Politie Twente heeft, met ongeveer dezelfde inzet als vorig jaar,  gewerkt aan het opsporen van strafbare feiten speciaal met betrekking op het vuurwerk. Daaruit is gebleken dat er dit jaar aanmerkelijk minder jongeren zijn doorgestuurd naar bureau HALT. In totaal zijn er vanaf augustus 2005 in totaal 77 jongeren doorgestuurd. Vorig jaar lag dit aantal op 124 personen.
bron:Politie Twente