De openstelling van de A30 bij Ede - nu bijna een jaar geleden - heeft forse effecten op de verkeersstromen in het Valleigebied. Op de N224 tussen Veenendaal, Ede en Planken Wambuis, die voorheen veelvuldig werd gebruikt als verbinding tussen de A30 en A12, is het grootste effect merkbaar. De hoeveelheid verkeer op het gedeelte via de Ginkelse Heide is nam met maar liefst 43% af.

Het vrachtverkeer is op dit gedeelte zelfs met 58% afgenomen. Ook op diverse andere wegen in de regio is de hoeveelheid verkeer afgenomen na openstelling van de A30. Dit blijkt uit metingen die de gezamenlijke wegbeheerders hebben uitgevoerd als onderdeel van het project Beter Bereikbaar Vallei.

In juli 2004 is het laatste gedeelte van de A30 geopend. Eà©n van de doelen was dat de snelweg zou zorgen voor een beperking van de hoeveelheid verkeer via andere wegen in het gebied. Deze opzet blijkt goed te zijn geslaagd. Met name de hoeveelheid verkeer via de N224 is fors afgenomen. Tussen Veenendaal en Ede bedraagt de afname 21%, en tussen Ede en Planken Wambuis rijdt zelfs 43% minder verkeer. Extreem is hier de afname van de hoeveelheid vrachtverkeer; het aantal vrachtwagens is meer dan gehalveerd (58% afname).

De opening van de A30 heeft niet alleen effecten op het verkeer via de N224. Logischerwijs is ook de hoeveelheid verkeer op de tot de opening gebruikte routes parallel aan de A30 gedaald. Dit betreft bijvoorbeeld de Kade (47% minder verkeer) en Lunterseweg in Ede (min 25%). Kleinere afnames doen zich voor op wegen binnen Veenendaal en Ede, en ook de hoofdweg in Ederveen is rustiger geworden. Tot slot blijkt uit de verkeerstellingen dat verkeer tussen Ede en Apeldoorn vaker gebruikt maakt van de snelwegen en juist minder vaak via Otterlo binnendoor rijdt.

De nieuwe verbinding via de A30 zorgt er soms voor dat routes juist vaker worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de route via de Schutterweg - Buurtlaan-Oost tussen Ede en Veenendaal. De hoeveelheid verkeer is hier toegenomen met bijna 9%. Een zelfde toename doet zich voor op de N781 tussen Wageningen en Ede. Deze toename wordt vooral verklaard door het feit dat de werkzaamheden in verband met de uitbreiding tot 2x2 rijstroken hier vrijwel gelijk met de opening van de A30 zijn afgerond. De indruk dat verkeer bij filevorming op de A12 steeds vaker via Wageningen, Bennekom en Renkum rijdt, laat zich nog niet door de meetgegevens staven. De vrees dat de opening van de A30 mogelijk voor meer verkeer zou zorgen op de Rijnbrug bij Rhenen, blijkt vooralsnog ongegrond. De hoeveelheid verkeer is daar ongewijzigd.

Deze cijfers zijn het resultaat van een eerste vergelijking tussen verkeerstellingen voor en na de opening van de A30. De wegbeheerders blijven de effecten op de voet volgen. Dit najaar worden alle telpunten opnieuw gemeten. Dan wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de hoeveelheid verkeer op de A30 en A12. Uit deze tweede meting moet ook blijken of de effecten structureel zijn. De resultaten worden binnen het project 'Beter Bereikbaar Vallei' gebruikt om verkeersmaatregelen te ontwikkelen, die gericht zijn op een optimale benutting van de wegen in het Valleigebied.

bron:Provincie Gelderland