Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) draagt 15 miljoen Euro bij aan het Investment ClimateFacility for Africa (ICF), een nieuw publiek-privaat partnerschap gericht op het aantrekkelijker maken van het ondernemingsklimaat in Afrika. Met steun uit dit fonds wordt advies en technische assistentie verstrekt aan Afrikaanse overheden, zowel nationaal als decentraal, bij het aanpakken van knelpunten waar bedrijven in Afrika tegen aan lopen. De steun is met name gericht op de verbetering van wet- en regelgeving waar bedrijven mee te maken hebben zoals douaneprocedures en eigendomsrechten. Zo zijn douaneprocedures in Afrikaanse landen vaak ingewikkeld en duren gemiddeld drie keer zo lang als in Westerse landen.

Het ICF zet daarom een programma op waarmee de import en export van goederen sneller en goedkoper wordt. Verder kost het bedrijven in Afrika soms jaren om een eigendomsbewijs voor een stuk land of een gebouw te verkrijgen. Met het nieuwe fonds worden kadasters opgezet en wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van regels om de rechtszekerheid van eigendom te garanderen.

De steun uit het nieuwe fonds moet leiden tot een aantrekkelijker ondernemingsklimaat voor iedereen en tot duurzame economische ontwikkeling in de 24 Afrikaanse landen die zijn aangesloten bij het Partnerschap voor Ontwikkeling van Afrika (NEPAD). De voortgang in de diverse landen die van het fonds gebruik maken, wordt openbaar gemaakt en werkt op die manier als 'best practices' waar ook de andere landen gebruik van kunnen maken. Tegelijkertijd dient dit als aansporing voor zwakker scorende landen om sneller
resultaten van hun hervormingen te laten zien.

Het nieuwe Investment Climate Facility for Africa wordt vandaag gelanceerd tijdens een bijeenkomst van het World Economic Forum in Zuid-Afrika. Nederland draagt 15 miljoen Euro bij voor een periode van drie jaar. Andere donoren zijn: Verenigd Koninkrijk (30 miljoen US$), Wereldbank (30 miljoen US$) en Ierland (2 miljoen US$). Daarnaast financieren drie private partners mee voor ieder 2,5 miljoen US$: Shell, Unilever en het mijnbouwbedrijf Anglo American. Het ICF kan uitgroeien tot een fonds van in totaal 550 miljoen US$ voor een periode van zeven jaar.

bron:BuZa