Afrikaanse kerkleider vraagt volledige schuldenkwijtscheldingDe katholieke aartsbisschop van het Nigeriaanse Abuja, John Onaiyankan, roept op tot een volledige schuldkwijtschelding voor de Afrikaanse landen. Alleen zo kan de Nigeriaanse bevolking gered worden uit de kerker van armoede, waarin ze momenteel is opgesloten.

Koloniale overheersing
De aartsbisschop deed zijn oproep tijdens een bijeenkomst van katholieke gelovigen uit 15 Afrikaanse landen. Volgens de bisschop zijn de koloniale overheersing en het slechte bestuur in verschillende Afrikaanse landen de belangrijkste oorzaken van de armoede.

Genoegen
De bisschop sprak zijn genoegen uit over de inspanningen van de westerse grootmachten om de plaag van armoede en onderontwikkeling in de Derde Wereld, en in het bijzonder in Afrika, te bestrijden. "Toch is er veel meer nodig dan de gedeeltelijke schuldkwijtschelding om de bevolking uit de armoede te verheffen."

'Geen consessie'
Missionarissen die in Afrika actief zijn reageren sceptischer op de maatregelen van de G8. Silvio Turazzi, een missionaris die al twintig jaar in het Oosten van Congo actief is, noemt het positief dat er een wereldwijde beweging tot stand is gekomen die aandacht vraagt voor de problemen van Afrika. Maar tegelijkertijd wijst hij erop dat de schuldkwijtschelding door velen als een concessie beschouwd wordt, en niet als een daad van rechtvaardigheid. "Als Afrika zijn rekening voor het verleden van slavernij en kolonialisme zou presenteren, dan zou die bijzonder hoog zijn."

Weinig actie
Ook de Italiaanse overste Francesco Bernardi heeft geen al te hoge verwachtingen van de landen van de G8. Volgens hem is hun macht beperkt en wordt er telkens veel beloofd, maar weinig gedaan. Hij klaagt ook aan dat de derde wereldlanden niet betrokken zijn in het overleg.

G21
Er wordt volgens Bernardi wel gesproken over een G21, maar ook daar komt niets van terecht. Hij verwijst naar de woorden van kardinaal Tettamanzi, in 2001 bij de top in Genua: "De G8 moet de G van allen zijn. Zo lang er geen ruimere toepassing is blijft de G8 een gesloten ruimte van enkelen, waar men wel enkele interessante dingen kan zeggen. Maar niets meer dan dat."

bron:RKKComments are closed.
%d bloggers liken dit: