Vanaf 1 september zijn alle pluimveehouders verplicht hun pluimvee af te schermen. Tijdens de vogeltrek bestaat het risico dat wilde vogels het vogelgriepvirus verspreiden. De plicht geldt niet voor vogels die volledig zijn gevaccineerd. Dit heeft het ministerie van LNV bekend gemaakt.

De afschermplicht geldt voor kippen, ganzen en ander pluimvee. Ook watervogels moeten worden afgeschermd. De zijkanten van het verblijf moeten minimaal zijn afgeschermd met gaas, de bovenkant met ondoorlatend materiaal.

Pluimveehouders kunnen kiezen of zij hun pluimvee ophokken of een constructie aanbrengen die contact met wilde vogels onmogelijk maakt. Dit maakt een beperkte uitloop voor het pluimvee mogelijk. Hierdoor zijn problemen op het gebied van welzijn te voorkomen.Vogels zijn vanaf een week na de tweede vaccinatie volledig gevaccineerd. Deze vogels hoeven niet te worden afgeschermd.

Inspectie
De Algemene Inspectiedienst gaat controleren of pluimveehouders de afschermplicht naleven.
Wanneer de pluimveehouder zich niet houdt aan de plicht, krijgt hij een waarschuwing in de vorm van een dwangsom. Als de vogels bij de volgende controle nog niet zijn afgeschermd, dan volgt er een geldboete.

Bron: LNV