Minister Veerman (LNV) is van plan de maatregelen tegen vogelgriep per 1 januari 2006 te versoepelen. De verplichting om pluimvee af te schermen, vervalt dan. Veerman neemt eind december een definitief besluit. De afschermplicht geldt voor dieren van commerciële pluimveebedrijven, hobbydieren en het pluimvee van dierentuinen in gebieden met een hoog risico, buiten de bebouwde kom.

De reden voor de versoepeling is dat de piek van de vogeltrek half december achter de rug is. Bovendien zijn er bij de monitoring van wilde vogels geen besmettingen gevonden. Eind december beoordeelt Veerman de situatie opnieuw. Daarna neemt hij een definitief besluit.

De volgende maatregelen blijven van kracht:

-het importverbod van siervogels;
-het verzamel- of tentoonstellingsverbod voor vogels en pluimvee;
-de extra reinigings- en ontsmettingsmaatregelen van pluimveetransporten uit besmette landen.

Deze maatregelen hangen samen met de risico's van contacten met vogels en pluimvee uit besmette landen.

bron:LNV