Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekt met ingang van 15 maart de afschermplicht voor sier- en postduiven in. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de kans klein is dat duiven het vogelgriepvirus krijgen. Duiven vormen daarom geen groot risico voor verspreiding van vogelgriep. Het voederen en drinken moet echter in het hok plaats vinden.

Sier- en postduiven kunnen dus weer een rondje rond de duiventil vliegen. Volgens de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) vliegen duiven niet verder dan 1 tot 2 kilometer rond het hok.
De intrekking van de afschermplicht komt overeen met het standpunt van het Europese  Comité voor de Voedselketen en Diergezondheid (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health,  SCOFCAH).

Het verbod op wedvluchten, zowel nationaal als internationaal,  blijft van kracht. Onder de huidige omstandigheden worden in een klein land als Nederland met een hoge pluimveepopulatie nationale wedvluchten als een risico gezien. Ook is het nog steeds verboden om sier- en postduiven te verzamelen.
Het ministerie van LNV heeft de vertegenwoordigers van de duivenhouders vandaag op de hoogte gesteld van de versoepeling van de maatregelen.
 
bron:LNV