De afzetprijzen van producten van de Nederlandse industrie zijn in april met 1,6 procent gestegen ten opzichte van maart 2006. Het is de vierde achtereenvolgende maand dat de afzetprijzen zijn gestegen. De prijsstijging in april is wel duidelijk groter dan in de twee voorgaande maanden. De binnenlandse afzetprijzen waren in april 1,4 procent hoger dan in maart. Met 1,7 procent stegen de buitenlandse afzetprijzen iets meer.

Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder lagen de afzetprijzen van de industrie in april gemiddeld 6,5 procent hoger. De prijsstijging van in het binnenland afgezette producten was lager dan die van geëxporteerde producten. In het binnenland afgezette producten waren 5,5 procent duurder dan in april 2005 en exportproducten 7,2 procent.
De prijzen van in de industrie verbruikte grondstoffen en halffabrikaten zijn in april met 2,5 procent gestegen ten opzichte van maart 2006. Dit kwam vooral doordat de ingevoerde grondstoffen en halffabrikaten 3,6 procent duurder werden. De prijzen van uit Nederland afkomstige grondstoffen en halffabrikaten waren 0,7 procent hoger.
Ten opzichte van april 2005 lagen de prijzen van door de industrie verbruikte grond- en hulpstoffen en halffabrikaten in april dit jaar 14,3 procent hoger. Geïmporteerde verbruiksgoederen stegen in deze periode met 17,3 procent het meest in prijs. Verbruiksgoederen uit het binnenland zijn 9,4 procent duurder geworden.
Prijsontwikkelingen van ruwe aardolie en aardolieproducten hebben grote invloed op de prijzen van de Nederlandse industrie. Exclusief de aardolie-industrie lagen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in april dit jaar 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. De prijzen van door de industrie verbruikte grondstoffen en halffabrikaten kwamen dan 6,8 procent hoger uit.
bron:CBS