H.M. de Koningin heeft na advies van de minister van Economische Zaken besloten het predikaat van Koninklijke Ahold N.V. te bestendigen. Gebleken is dat het bedrijf voldoende maatregelen heeft getroffen om herhaling van de onregelmatigheden in de boekhouding te voorkomen en om haar reputatie te herstellen. Dat was een voorwaarde om het predikaat te behouden.

Koninklijke Ahold N.V. heeft op 12 december 2005 gerapporteerd over de maatregelen die het bedrijf  heeft getroffen. De minister van Economische Zaken heeft de aangeleverde informatie beoordeeld, en over onderdelen advies ingewonnen bij zijn collega van Justitie, bij de staatssecretaris van Financiën en bij de Vereniging van Effectenbezitters. Op grond van dit alles heeft hij geconcludeerd dat er geen termen aanwezig zijn om het predikaat in te trekken.

De Koningin kan een bedrijf, vereniging of instelling het recht geven om het predikaat Koninklijk te voeren. In de Koninklijke Beschikking no. 9 van 8 december 2004, gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december van dat jaar, is regelgeving vastgelegd waarin de bepalingen voor intrekking van het Predikaat Koninklijk nader worden gespecificeerd. Het recht tot het voeren van het Predikaat Koninklijk kan worden ingetrokken als de gerechtigde zijn reputatie heeft geschaad.

bron:RVD