De AIVD besteedde in 2005 veel aandacht aan de dreiging van lokale terreurnetwerken. De spionage door andere landen in Nederland neemt toe. Verder leverde de AIVD bijna 400 dreigingsmeldingen en -inschattingen af. Dit zijn enkele punten in het jaarverslag 2005 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).
Terrorisme
De grootste terroristische dreiging gaat uit van lokale, autonome netwerken. Deze bestaan uit geradicaliseerde moslimjongeren die in Nederland zijn geboren en getogen. Ook de zeven jongeren die op 14 oktober 2005 werden aangehouden op basis van AIVD-informatie, behoorden merendeels tot deze groep. Zij werden verdacht van het voorbereiden van aanslagen op politici en het AIVD-gebouw.

Spionage
De AIVD constateert in het jaarverslag dat meer landen in Nederland spioneren. Ook bemoeien die landen zich actief met migrantengemeenschappen, politiek en het bedrijfsleven. Verder breken zij met grootschalige en geavanceerde aanvallen in op computersystemen van overheidsinstanties en kennisinstellingen.

De AIVD ziet hier een aanzienlijk risico in voor de nationale veiligheid.

Massavernietigingswapens
De dienst constateert dat 'landen van zorg' hun heimelijke pogingen om kennis en materialen voor massavernietigingswapens te verwerven hebben voortgezet. Ze werken daarbij ook samen. Het gaat om landen als Pakistan, Noord-Korea en Iran.

De dienst vindt het belangrijk om de verspreiding van deze kennis en middelen tegen te gaan.

Dreigingsmeldingen
De AIVD heeft in 2005 bijna 400 dreigingsmeldingen en -inschattingen afgeleverd aan de Nationaal Coördinator bewaken en beveiligen. Dit waren bedreigingen tegen politici, gebouwen, diplomatieke personen en objecten, evenementen (Sail 2005) en diensten (openbaar vervoer).

Bron: BZK