Vandaag en gisteren zijn door het dagblad de Telegraaf artikelen gepubliceerd over gelekte vertrouwelijke onderzoeksgegevens waarin wordt verwezen naar onderzoek dat in het verleden is gedaan door de AIVD, destijds de BVD, naar bepaalde aspecten van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

De AIVD zal op korte termijn aangifte doen van overtreding van artikel 98 e.v. Wetboek van Strafrecht (schending Staatsgeheimen). Het publiceren van staatsgeheimen is strafbaar.
De conclusie is dat de in de publicaties vermelde gegevens zijn ontleend aan documenten afkomstig van de AIVD. Het betreft materiaal van het toenmalige BVD-team Mikado, dat in 1998 en 1999 onderzoek deed naar mogelijke aantasting van de integriteit van de openbare sector, in het bijzonder vanuit de - door de Telegraaf genoemde - groep Robert Mink K. Er is geen enkele aanwijzing dat deze documenten vanuit politie of Openbaar Ministerie zouden zijn gelekt.
Het onderzoek van team Mikado heeft er niet toe geleid dat corrumperende contacten van de door de Telegraaf genoemde groep Robert Mink K. binnen het politieel en/of justitieel apparaat in Nederland zijn vastgesteld. Ook later incidenteel onderzoek van de BVD, dat in 2000 is afgerond, heeft dergelijke contacten niet vastgesteld.
bron:BZK