De dreiging van een gewelddadige jihad is steeds meer een product van eigen bodem. Dat komt volgens de AIVD vooral door de rekrutering en radicalisering van jonge moslims die in Nederland zijn geboren en opgegroeid. Dat schrijft de AIVD in het rapport 'De gewelddadige jihad in Nederland, actuele trends in de islamitische-terroristische dreiging'. Minister Remkes (BZK) heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de AIVD neemt internet een steeds belangrijkere plaats in bij de rekrutering en radicalisering van jonge moslims. Internationale ontwikkelingen, zoals de strijd in Irak, spelen een motiverende rol bij de rekrutering en het plegen van een terroristische daad. De AIVD plaatst vraagtekens bij de gedachte dat Al Qa'ida de netwerken voortdurend aanstuurt. De netwerken proberen op hun eigen manier de gewelddadige jihad vorm te geven, meestal zonder aansturing of ondersteuning van buitenaf. Al Qa'ida is volgens de dienst meer een merknaam en een vorm van inspiratie geworden.
bron:AIVD