Op 9 juni 2006 hebben de vakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en brancheorganisatie Cedris een onderhandelaarsakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden in de sociale werkvoorziening. De nieuwe CAO krijgt een looptijd van 1 januari 2006 tot 1 november 2007. Het loon wordt per 1 januari 2006 verhoogd met 1,1%, per 1 januari 2007 met eveneens 1,1% en per 1 juli 2007 met 0,6%. De eindejaarsuitkering wordt in 2006 verhoogd met 0,25% naar 3%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt in 2006 verhoogd van 440 naar 540 euro.

Met ingang van 1 januari 2006 komt er een werkgeversbijdrage van 50% in de vakbondscontributie van werknemers. Daarnaast werken werkgevers mee aan de fiscalisering van de contributie van hun werknemers. Ook komt er een wijziging in de verdeling van de pensioenpremie; die wordt voor werknemers in twee stappen verhoogd, van 25% naar 30% van het premiebedrag. Partijen hebben verder afspraken gemaakt over onder andere het opstellen van een model-gedragscode om ongewenst gedrag tegen te gaan, over individuele ontwikkelingsplannen voor werknemers, het terugdringen van ziekteverzuim en een oriëntatie op de gevolgen van de modernisering voor de toekomst van de Wsw. Partijen zijn het er over eens dat de huidige maatschappelijke discussie over de beloning van managers in de (semi)publieke sector ook van belang is voor de sw-sector. Zij staan in deze een transparante beloningsstructuur voor.

bron:ABVAKABO