Spoorbeheerder ProRail en de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben overeenstemming bereikt over uitvoering van de vernieuwingswerkzaamheden aan het spoor op zondag. ProRail heeft de vernieuwing van de spoorlijn in Hardinxveld-Giessendam gepland staan in de eerste twee weekenden van september. De gemeente had geen ontheffing verleend voor de geluidshinder op zondag vanwege de zondagsrust, met name met het oog op het ongestoord kunnen houden van kerkdiensten. ProRail heeft hiertegen formeel bezwaar aangetekend en had juridische stappen in voorbereiding.

 

Ondanks het nog steeds bestaande verschil in standpunten, zijn ProRail en de gemeente op praktische gronden en gezien de bijzondere situatie met elkaar in gesprek gegaan. Dat heeft vandaag opgeleverd dat de gemeente een ontheffing voor geluidshinder verleent voor beide zondagen, met uitzondering van de periode van 9.00 tot 12.00 uur. Dit betekent dat op beide zondagen dat aan het spoor gewerkt wordt, ’s ochtends geen bovenmatig lawaai (bijvoorbeeld door grote machines) wordt geproduceerd.

ProRail gaat in september op de Merwede-Lingelijn van Hardinxveld-Giessendam tot aan Geldermalsen spoor vernieuwen over zo’n 12 kilometer, waarvan 4 kilometer binnen de gemeentegrenzen van Hardinxveld-Giessendam. De werkzaamheden betreffen een totale vernieuwing, waarbij zowel het stenen ballastbed, de dwarsliggers als de rails vervangen worden. Hierbij worden grote machines ingezet, op basis van een logistiek ingewikkeld plan.

De complexiteit ligt vooral in het feit dat alle werkzaamheden en de aan- en afvoer van machines, materiaal en gereedschappen op enkelspoor plaatsvinden. Het weekendwerk in Hardinxveld vindt plaats van zaterdagochtend 1.00 uur tot maandagochtend 4.00 uur. De werkzaamheden vinden in het weekend plaats, om het goederen- en reizigersvervoer zo weinig mogelijk te verstoren. Van de Merwede-Lingelijn maken per werkdag zo’n 8.000 reizigers gebruik.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam zal in overleg treden met de verschillende kerkbesturen om haar besluit toe te lichten.

 

bron:ProRail