De Provincie Noord-Brabant en minister Peijs van Verkeer en Waterstaat hebben een akkoord bereikt over de aanleg en financiering van de A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord. Zowel provincie als Rijk financieren ieder nog 15 miljoen euro extra om de aanleg van dit wegdeel te kunnen realiseren als volwaardige autosnelweg. In totaal is er nu 218 miljoen euro beschikbaar om de ontbrekende schakel van de A4 in Noord-Brabant aan te leggen. De A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom maakt onderdeel uit van de grote noord-zuid route van Amsterdam naar Antwerpen.

Er wordt nog onderzocht of het gehele tracà© in Noord-Brabant als à©à©n project in de markt gezet kan worden. In 2006 beginnen de werkzaamheden aan de A4 met de omleiding Halsteren bij Bergen op Zoom. Het Kabinet maakt binnenkort voor het gedeelte rond Steenbergen een tracà©keuze. Met inachtneming van nog af te ronden tracà©wetprocedures wordt het gehele traject in 2010 opgeleverd.

Het gehele project wordt aanbesteed voor maximaal 218 miljoen euro. Er was al 188 miljoen euro beschikbaar: 161 miljoen in het Meerjarenprogramma  Infrastructuur en Transport (MIT) van Verkeer en Waterstaat en 27 miljoen uit de regio (gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, provincies Zeeland en Noord-Brabant). Het financiële tekort van 30 miljoen is met de afspraak tussen het college van Gedeputeerde Staten en de minister van Verkeer en Waterstaat nu gedicht.

De afspraak is gemaakt onder voorbehoud van behandeling in de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Met de afspraak tussen provincie en Rijk is gevolg gegeven aan de Motie Mastwijk cs om met een sluitend en door de regio gedragen financierings- en uitvoeringsplan te komen.

bron:VenW