Ook Akzo Nobel legt de beleggingsrisico's van haar pensioenfonds bij de werknemers. Het bedrijf betaalt voortaan een vaste jaarlijkse premie en zuivert eventuele tekorten niet meer aan, zo is afgesproken met de vakbonden.

Akzo Nobel is het tweede AEX-fonds dat deze stap zet, na DSM. Bede bedrijven voorkomen hierdoor dat ze de beleggingsresultaten van het pensioenfonds moeten gaan opnemen in hun winst- en verliescijfers. Die zouden daardoor wild gaan fluctueren, wat niet goed is voor de eigen aandelenkoers.

Als tegenprestatie stort Akzo Nobel 150 miljien euro extra in het pensioenfonds, en verstrekt een achtergestelde lening van nog eens 100 miljoen.

bron:Akzo Nobel