In aanloop naar de inwerkingtreding van het associatie-akkoord tussen de EU en Algerije is de onderlinge handel in de eerste helft van 2005 al aanzienlijk toegenomen. De import van producten van EU-oorsprong in Algerije is met 24,3 procent gestegen. De Algerijnse export naar de EU is toegenomen met 14,5 procent.

Het akkoord, dat voorziet in de wederzijdse afbouw van invoerrechten, is sinds 1 september 2005 van kracht. Ongeveer 2.300 industriële producten van Europese oorsprong kunnen nu vrij van invoerrechten in Algerije worden geïmporteerd. Voor de producten waar het nultarief nog niet voor geldt, is geleidelijke afbouw van de invoerrechten voorzien. Het uiteindelijke doel is een volledige vrijhandelszone tussen Algerije en de EU.

bron:EVD