Alkmaar doet van alle Noord-Hollandse gemeenten het meest aan duurzame ontwikkeling. Op de landelijke lijst van duurzaamste gemeenten van Nederland is Alkmaar zelfs gestegen naar de derde plaats. Alleen de gemeenten Tilburg en Delft doen het nog beter. In de landelijke top-10 is Alkmaar de enige Noord-Hollandse gemeente.

De 'Lokale Duurzaamheidsmeter' (voorheen de 'Lokale Duurzaamheidsspiegel') bestaat sinds 1999. Het is ontwikkeld door het COS Noord-Holland in Alkmaar. COS is een regionaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van mondiale vraagstukken en internationale samenwerking. Daarna heeft COS Nederland ervoor gezorgd dat het werd uitgerold in de rest van het land. De scores van gemeenten worden bijgehouden op de website www.la21.nl. Hierdoor kunnen alle inwoners van een gemeente controleren hoe goed hun gemeente het doet op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De hoge score van de gemeente Alkmaar is te danken aan het milieubeleid, het water- en klimaatbeleid, het sociaal en mondiaal beleid, het beleid rond duurzaam inkopen (bijvoorbeeld groene stroom), het stimuleren van duurzaam ondernemen en het verkeer- en vervoerbeleid, zoals het bedrijfsvervoerplan van de gemeente.

Bij duurzame ontwikkeling gaat het ook om het stimuleren van werkgelegenheid, efficiënte en duurzame bedrijfsvoering, die perspectief geven aan een sterke, gezonde economie, in Nederland of elders in de wereld. Zo heeft de gemeente van leveranciers geëist dat geen kinderarbeid te pas kwam aan de productie van bedrijfskleding. Investeringen in energiebesparing, schone energiebronnen en integraal waterbeheer dragen bovendien bij aan een beter milieu.

Wethouder Simon Binnendijk, verantwoordelijk voor het milieubeleid, is blij met de hoge scores van Alkmaar. Al had hij liever gezien dat er wat meer gemeenten waren die net zoveel zouden doen als de kopgroep: "Op velerlei terrein kun je rekening houden met duurzame ontwikkeling. We boeken in Alkmaar echte vooruitgang doordat we niet alles tegelijk aanpakken, maar stapje voor stapje werken."
"Een van de laatste onderwerpen waaraan we nog niet waren toegekomen, is de luchtkwaliteit in Alkmaar verbeteren. Ik ben het eens met de Milieufederatie Noord-Holland dat gemeenten hier nog veel winst kunnen boeken. In Alkmaar staat het inmiddels op de agenda. We maken vorderingen met een onderzoek naar welke maatregelen in de stad het meeste effect zouden hebben. Als dat duidelijk is, kom ik waarschijnlijk met realistische en betaalbare voorstellen om de lucht in Alkmaar te verbeteren, " aldus wethouder Binnendijk vanaf zijn vakantieadres.

bron:Gemeente Alkmaar