Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar heeft besloten een onafhankelijke deskundige in de arm te nemen voor een toets op de toepassing van het Bouwbesluit voor het nieuwe AZ-stadion. In de ogen van het college is een toets door een onafhankelijke deskundige wenselijk, nu de discussie over de brandveiligheid van het nieuwe AZ-stadion en aanhoudt en voor maatschappelijke onrust zorgt. In Alkmaar heeft de plaatselijke partij Opa na een fors verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen het gemeentebestuur beschuldigd van grove nalatigheid bij de veiligheid van het nieuw gebouwde stadion. De kans dat Opa bereikt dat het stadion weer moet worden afgebroken is inmiddels zeer reëel. Vooral de voormalige wethouder integraal veiligheidsbeleid Victor Kloos blijft hameren op de onveiligheid.
Aan het bureau Van Overveld Bouwbesluit Advies uit Voorschoten is nu door het nieuwe college gevraagd: “Is bij de beoordeling van het verzoek om revisievergunning, zoals hierop op 10 januari 2006 door ons vergunning is verleend, het Bouwbesluit 2003 voor wat betreft de brandveiligheidsaspecten op correcte wijze toegepast en zijn daarbij de juiste brandveiligheidsnormen opgelegd?”
De resultaten van de gevraagde toets door Van Overveld, landelijk gezien als dè adviseur voor de toepassing van de voorschiften van het Bouwbesluit, zijn naar verwachting uiterlijk eind mei bekend.
Geen twijfel
Nadrukkelijk stelt het college overigens dat er geen enkele reden is voor twijfel aan het correct toepassen van het Bouwbesluit. In dit verband heeft het college eerder deze week met instemming geconstateerd dat een meerderheid van de Alkmaarse gemeenteraad het niet nodig vindt een nader onderzoek in te stellen naar de brandveiligheid van het nieuwe AZ-stadion. Door een onafhankelijke, gerenommeerde deskundige in te schakelen, verwacht het college echter definitief een einde te kunnen maken aan ‘de aanhoudende stroom berichten over de vermeende brandonveiligheid van het AZ-stadion’. “Dit veroorzaakt een politieke en maatschappelijke onrust”, aldus het college, ”die in verband met het toekomstige gebruik van het stadion onwenselijk is.”
bron:Gemeente Alkmaar