Drafcentrum P.S.V. Vooruit BV en de gemeente Alkmaar gaan onderzoeken of het haalbaar is de drafbaan aan de Sportlaan naar het recreatieschap Geestmerambacht te verplaatsen. Donderdag zetten de heer Zijta namens Drafcentrum P.S.V. Vooruit BV en eerste loco-burgemeester Van Vliet van Alkmaar hun handtekening onder een intentie-overeenkomst met die afspraak.

De gemeente Alkmaar wil de huidige locatie van de drafbaan graag benutten voor woningbouw. Wethouder Meijer van grondzaken legt uit: ´Het college van B&W wil, mede door de afspraak met het Rijk om tot 2010 nog 3000 woningen te bouwen, woningbouw zoveel mogelijk stimuleren in de stad. De Sportlaan is een uitstekende locatie voor woningen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er een substantieel aantal sociale woningen op deze plek zou moeten komen, in combinatie met groen en sportvoorzieningen.'

De Drafbaan heeft op de huidige locatie te maken met steeds strengere milieuwetgeving, en is daarom ook geïnteresseerd in een verhuizing naar het Geestmerambacht. Daarnaast zou het Geestmerambacht de Drafbaan de mogelijkheid kunnen bieden voor nieuwe ontwikkelingen die op de huidige locatie niet mogelijk zijn.

bron:Gemeente Alkmaar