Menno van der Eerden, arts-assistent op de afdeling longziekten van Medisch Centrum Alkmaar (MCA), promoveert op vrijdag 17 juni aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Eerden ontwikkelde, samen met collega's uit Engeland en Nieuw Zeeland, een eenvoudig meetinstrument om de ernst van longontsteking te bepalen. Hij concludeerde daarnaast dat de behandeling van longontsteking in Nederland even effectief is als een brede antibiotische behandeling - meerdere antibiotische middelen - zoals die in de Verenigde Staten wordt toegepast.

Van der Eerdens proefschrift - getiteld ´Community-acquired pneumonia. A clinical approach to hospital admission, diagnosis and treatment' - handelt over de klinische benadering van een patiënt met een longontsteking die buiten het ziekenhuis is ontstaan. Daarbij heeft onderzoek plaatsgevonden naar opnamecriteria, behandeling, diagnostiek en tijdstip van omzetting naar orale antibiotica. Met vijf klinische variabelen die gerelateerd zijn aan sterfte binnen dertig dagen - recente verwardheid, verhoogde ureumconcentratie, ademhalingsfrequentie, bloeddruk en leeftijd - kon een inschatting worden gemaakt van de ernst van de longontsteking en of de patiënt voor thuisbehandeling dan opname in het ziekenhuis in aanmerking komt. Het door Van der Eerden ontwikkelde meetinstrument vergemakkelijkt de beslissing om een patiënt al dan niet in het ziekenhuis te laten behandelen.

Van der Eerden kwam tot de conclusie dat het Nederlandse behandelbeleid bij longontsteking -toediening van à©à©n antibioticum, specifiek gericht tegen de vermoedelijke verwekker - even goed werkt als het Amerikaanse behandelbeleid, waarbij direct twee antibiotica worden gegeven: à©à©n tegen de typische en à©à©n tegen de a-typische bacteriën. Het heeft bovendien minder bijwerkingen.

Met een van de hoofdstukken van zijn proefschrift won Van der Eerden in 2004 de Pieter van Foreestprijs van het MCA. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste wetenschappelijke publicatie vanuit het MCA.

bron:MCA