Een delegatie uit Alkmaar brengt van 22 tot 29 oktober a.s. een bezoek aan Bergama. Met deze Turkse stad is Alkmaar vorig jaar een stedenband aangegaan. De delegatie bestaat uit de heer J.C. Meijer, wethouder van o.a. wijkgericht samenwerken, de raadsleden Riza Diktas, Jan Jansen, Hans Tanger en Boran Bilbal. Ook de coà¶rdinator brede school en twee vertegenwoordigers van het Alkmaars Uitwisselings Comità© nemen deel aan het bezoek. Daarnaast zijn ook twee wijkagenten van de regiopolitie Noord-Holland Noord en de secretaris van de Kamer van Koophandel bij het bezoek aanwezig.

Het doel van het bezoek is een conferentie over lokaal bestuur en burgerparticipatie. Tijdens de conferentie wordt gesproken over de rol van het lokaal bestuur, het dualisme, de gekozen burgemeester, wijkgericht samenwerken en de brede school. Ook wordt contact gelegd met de Kamer van Koophandel in Izmir, waar Bergama onder valt en met de politie in Bergama. Het is de bedoeling om tijdens het bezoek een project te definiëren waaraan de komende vijf jaar gewerkt gaat worden.
In het kader van de Europese à©à©nwording zijn subsidies beschikbaar voor democratiseringsprojecten en uitwisselingsprogramma's voor bestuurders en ambtenaren in Oost-Europa.

Stedenband
In november 2004 heeft de gemeenteraad van Alkmaar besloten de vriendschapsband die sinds 2000 bestaat met Bergama om te zetten in een officiële stedenband. Doel van deze band is de bevordering van de contacten tussen de inwoners van Alkmaar en Bergama en om kennis te nemen van elkaars samenleving en cultuur. De stedenband helpt om de integratie van Turken in Alkmaar te bevorderen en om de onderlinge verhoudingen in Alkmaar te verbeteren. De gemeente Bergama is zeer geïnteresseerd in de communicatie met de bevolking (o.a. wijkgericht samenwerken). Daarnaast is men geïnteresseerd in de mogelijkheden van de landbouwfondsen van de EU en de ervaringen van Nederland daarmee, de richtlijnen van de EU en de invloed van de Euro. Ook staat er een ontmoeting met jonge ondernemers in Bergama op het programma.

bron:Gemeente Alkmaar