Het is te duur om de drafbaan, nu nog gevestigd aan de Sportlaan naast het oude AZ stadion, te verhuizen naar recreatiegebied Geestmerambacht. De plannen voor herinrichting van het gebied aan de Sportlaan leveren geen geld op, en de verhuizing naar het Geestmerambacht kost te veel. De gemeente zou ruim €10 miljoen moeten bijbetalen. En dat is niet haalbaar, dus stoppen gemeente en PSV Vooruit met hun onderzoek naar de mogelijkheden van een verhuizing naar het recreatiegebied.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een verhuizing van de drafbaan naar het Geestmerambacht bestond uit twee delen: een onderzoek naar de mogelijkheden van herinrichting van het gebied aan de Sportlaan, en een onderzoek naar de kosten van een verhuizing naar het Geestmerambacht. Er is al jaren gesproken over de verhuizing. Op de plaats van het oude AZ staion komen dure woningen waarmee het nieuwe AZ stadion betaald wordt. Op de plaats van de Drafbaan zou sociale woningbouw moeten plaatsvinden. De tribune van de Drafbaan is overigens een monument, een ontwerp van architect Jan Wilts die ook het Olympisch Stadion in Amsterdam ontwierp.

Woningen
In het heringerichte gebied aan de Sportlaan wilde de gemeente ruim honderd woningen bouwen, in combinatie met de sportvoorzieningen die nu ook al in het gebied gevestigd zijn. Verschillende indelingen van het gebied zijn onderzocht. De eindconclusie van het onderzoek luidt, dat de kosten bij herontwikkeling op zijn gunstigst nagenoeg gelijk zijn aan de opbrengsten. Met name de kosten van de herinrichting van de sportvoorzieningen en de aanleg van een geluidsscherm bij de Heilooër Tolweg maken het duur.

Financieel gat
Het onderzoek naar de kosten van verplaatsing naar het Geestmerambacht is uitgevoerd door extern onderzoeksbureau Ecorys. Onderzoek van dit bureau wijst uit dat de verplaatsingskosten en aanvullende kosten (o.a. ontsluiting) in totaal neerkomen op €13 miljoen. Ook met een bijdrage van PSV en aftrek van bepaalde kosten van het recreatieschap blijft er een financieel gat over van ruim €10 miljoen.

Niet haalbaar
Het college van B&W van Alkmaar heeft de uitkomsten van beide onderzoeken naast elkaar gelegd en op basis daarvan geconcludeerd dat een verhuizing van de drafbaan naar het Geestmerambacht niet haalbaar is. PSV Vooruit en de gemeente stoppen daarom met hun onderzoek.

PSV zal nu het plan voor restauratie van de tribune uitvoeren.
Met de herinrichting van de locatie van de drafbaan zouden ook de trainingsfaciliteiten van Jong Holland worden heringericht. Nu dit niet door gaat, zijn andere maatregelen nodig. De gemeente gaat in overleg met Jong Holland om te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Intentieverklaring
In juni 2005 ondertekenden de gemeente en PSV Vooruit een intentieverklaring: Beide partijen zouden onderzoeken of verhuizing van de drafbaan naar het Geestmerambacht haalbaar was. Het onderzoek moest inzicht geven in de mogelijkheden van een langjarig financieel gezonde bedrijfsvoering van een drafbaan. Een verhuizing is voor de drafbaan interessant omdat PSV op de huidige locatie steeds meer te maken heeft met de eisen uit de milieuwetgeving. Bovendien zouden op een andere locatie nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Een verhuizing van de drafbaan zou de gemeente de mogelijkheid bieden de gronden aan de Sportlaan te herontwikkelen tot een gebied met woningen en (de bestaande) sportvoorzieningen.

bron:Gemeente Alkmaar