Wanneer u een groot aantal zieke of dode vogels vindt, moet u dit melden.
Particulieren, houders en dierenartsen moeten contact opnemen met de meldkamer van de AID: 045-5466230.

 

Hierbij benadrukt de Voedsel en Warenautoriteit dat deze nummers niet bestemd zijn voor het melden van à©à©n dode vogel. Dagelijks sterven er veel vogels aan natuurlijke oorzaken dus à©à©n dode vogel is geen reden voor ongerustheid. Voor meer informatie over de vogelgriep, zie www.minlnv.nl of het dossier vogelgriep.

bron:VWA