Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft de vragen van de Tweede Kamerleden Van der Ham (D66) en Samsom (PvdA) over het gebruik van palmolie in energiecentrales schriftelijk beantwoord.

Volgens de minister staat centraal dat de transitie naar een duurzame energiehuishouding geen onduurzame neveneffecten elders mag veroorzaken in ecologische, sociale en economische waarden op de plek van herkomst van de biomassa. Hoewel al een behoorlijke inspanning is geleverd en vele elementen van deze complexe materie zijn bestudeerd, meent Brinkhorst dat er op dit moment nog geen eenduidig en sluitend systeem bestaat rond duurzaamheid van geïmporteerde biomassa. De minister is van mening dat de biomassa die Nederlandse centrales van elders importeren de toetsing op duurzaamheid moet kunnen doorstaan.

Lagere MEP-subsidie.
De berekeningen van ECN en Kema tonen volgens de minister aan dat de onrendabele top bij inzet van palmolie veel lager ligt dan het huidige subsidiebedrag. Daarom zal het subsidiebedrag naar beneden worden bijgesteld.

bron:Produktschap Margarine