De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 22 jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden een zogeheten Mozaïeksubsidie toegekend. De wetenschappers in de dop kunnen met deze subsidie vier jaar lang een promotieonderzoek uitvoeren. Minister Maria van der Hoeven van OCW zal op 13 oktober de feestelijke uitreikingsbijeenkomst openen. MEDIA ZIJN HIERBIJ VAN HARTE WELKOM.

Maar liefst 142 studenten en afgestudeerden reageerden op een oproep voor onderzoeksideeën. De vijfenveertig beste kandidaten mochten bij NWO workshops volgen en hun onderzoeksideeën verder uitwerken. Ook hebben zij een presentatie van het onderzoek moeten geven. De uitgewerkte aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland.

Uiteindelijk krijgen 22 kandidaten een subsidie. Elke kandidaat ontvangt 180.000 euro voor een promotieonderzoek aan de universiteit. Het totaalbudget komt daarmee voor 2005 op 4 miljoen euro. Dat bedrag wordt gezamenlijk gefinancierd door NWO en het ministerie van OCW.

De helft van de gehonoreerden behoort tot de klassieke migrantengroepen; Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken. Vrouwen presteerden net als vorig jaar opvallend goed. Ruim driekwart van de gehonoreerden is vrouw, terwijl van de indieners ongeveer tweederde vrouw was. De kandidaten met een Marokkaanse achtergrond hebben dit jaar het best gepresteerd. De meeste kandidaten komen uit de (bio-)medische wetenschappen en uit de maatschappij- en gedragswetenschappen. De Universiteit Leiden is dit jaar koploper onder de universiteiten met zeven gehonoreerde kandidaten.

Veel gehonoreerden studeerden cum laude af. Sommigen combineerden meerdere studies. Vaak wonnen zij al prijzen of schreven tijdens hun studie mee aan wetenschappelijke publicaties. Acht kandidaten studeren in 2005 af en kunnen aansluitend hun promotieonderzoek starten.

Tijdens de bijeenkomst op 13 oktober zullen drie laureaten hun onderzoek kort toelichten. Ook de Leidse rector Douwe Breimer van de universiteit met de meeste laureaten is aanwezig.

NWO zal ook de niet-gehonoreerde, maar zeer goede kandidaten bij de universiteiten onder de aandacht brengen. Vorig jaar kregen op deze manier enkele kandidaten alsnog een promotieplaats via de universiteit.

bron:NWO